Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Podczas XXV Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w miniony piątek, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego za rok 2019. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego został zaopiniowany pozytywnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu, zatem wszyscy Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu i Starosty.

Starosta Sokólski komentował: „To sukces Zarządu, ciężka praca została nagrodzona przez wszystkich Radnych poparciem.”

Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu pozyskał środki zewnętrzne poprzez projekty współfinansowane z Unii Europejskiej i budżetu państwa co należy niewątpliwie zaliczyć do sukcesów i dokonań minionego roku.

W 2019 roku realizowane były m.in. projekty:

- Projekt pn. ,,Kompetentni i wykwalifikowani” realizowany był w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019r. Głównym jego celem było kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- Projekt pn. ,,Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowany jest w okresie od 1.09.2019 r. do 31,08.2021 r. Głównym jego celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, dla których prowadzącym jest Powiat Sokólski poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój uczniów Całkowita wartość projektu wynosi 2 458 562, 50 zł z czego 2 330 996,87 zł pochodzi z dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
- Dofinansowanie pn. BONY NA SZKOLENIA miało na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji u osób dorosłych. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992, 33 zł w tym dofinansowanie 50 156 092, 80 zł. Grupę docelową poddziałania 3.2.1 stanowi 3629 osób zaś poddziałania 3.2.2 1092 osoby w wieku 18 lat i więcej zamieszkałe na terenie powiatów: sokólskiego, białostockiego i miasta Białystok
- Projekt pn. ,,Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” zakładał unowocześnienie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Całkowita wartość projektu wynosi 2 020 664 ,99 zł z czego 1 717 565,24 zł pochodzi z dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu pn. ,,Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” jest głęboka termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej oraz jednego budynku mieszkalnego w Sokółce. Całkowita wartość projektu wynosi 6 838 843,89 zł z czego 5 813 017,29 zł pochodzi z UE.
- W ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego” zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach budynku Zespołu Szkół w Sokółce oraz budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, przeprowadzono modernizację oraz wykonano instalację odgromową w obu budynkach. Całkowita wartość projektu wynosi 250 689, 20 zł w tym 188 016, 89 zł to dofinansowanie z UE.
- W ramach projektu pn. ,,Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokółce” zostały wykonane prace wewnątrz budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce przystosowujące go do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. Całkowita wartość projektu wynosi 802 067,83 zł w tym dofinansowanie 518 678,38 zł z UE.

 

,,Przenieśliśmy Poradnię z Zespołu Szkół Rolniczych do ,,Zawodówki’’. Jest tam wiele sal do terapii, ale głównie jest sala do terapii sensorycznej. Dofinansowanie projektu z UE wynosiło ponad 518 tys. ale pozyskaliśmy też ponad 200 tys. z PFRON-u, które rozliczyliśmy do końca grudnia 2019 r. Tak naprawdę remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kosztował nas niecałe 100 tys. zł z naszego realnego budżetu. To jest niezwykłe osiągnięcie. Montaże finansowe, które przyjęliśmy na początku okazały się bardzo trafne, pieniądze z PFRON-u traktujemy jako wkład własny do naszych inwestycji. Podobnie robiliśmy w przypadku inwestycji na ul. Lelewela tj. Klubu Senior+.(…) W przypadku niektórych inwestycji w bardzo małym stopniu obciążaliśmy budżet Powiatu. Ze względu na te montaże finansowe z jednej strony z PFRON-u z drugiej strony z UE mogliśmy nie angażować Państwa jako radnych do tego, żeby przesuwać te pieniądze z naszych środków własnych, co było dla nas bardzo ważne”- mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko podczas sesji.

Projekt pn. ,,Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” ma na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkól w Sokółce, Zespól Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespól Szkół Zawodowych w Sokółce, PCPR, Powiatowy Zarząd Dróg poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Całkowita wartość projektu wynosi 2 301 243,90 zł z czego 1 956 057,31 zł pochodzi z UE.

,,Pozyskane pieniądze na ten rozwój usług elektronicznych były z naszego punktu widzenia praktycznie kluczowe. To był jeden z ważniejszych projektów, do którego przystąpiliśmy. Pandemia COVID-19 pokazała jak ważny to jest projekt, jak istotne są to zagadnienia z punktu widzenia potrzeb społecznych. (…) Oprócz tego w ramach projektu pozyskaliśmy pieniądze na sprzęt elektroniczny tj. komputery, serwery itp. Stworzymy ogromny portal, powiatowy portal dedykowany naszym mieszkańcom po to żeby w formie elektronicznej to realizować.”- komentował Starosta.

Powiat Sokólski w roku 2019 przyczynił się również do realizacji inwestycji i projektów SP ZOZ w Sokółce poprzez:

- Kontynuację projektu pn. ,,Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym SP ZOZ w Sokółce” w ramach którego zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 1 081 061,44 zł
Kontynuację projektu pn. ,,Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” .W roku 2019 wykonano roboty budowlane na łączną kwotę 3 987 154, 58 zł w tym Województwo Podlaskie -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dotacja w kwocie – 752 509, 96 zł, Powiat Sokólski - dotacja w kwocie – 2 384 836, 28 zł, środki własne Zakładu – 849 808, 34 zł.

Starosta Piotr Rećko: ,,W roku 2019 inwestowaliśmy w różne oddziały naszego szpitala. Od fotowoltaiki, Oddział Ginekologiczno - Położniczy, poprzez SOR. To był olbrzymi wysiłek ekonomiczny. Ta 13 mln. inwestycja jaką jest budowa bloku operacyjnego, odnowienie oddziału Ginekologiczno-Położniczego, inwestycje w SOR - to jest naprawdę powód do dumy naszych Radnych. Olbrzymie środki finansowe z Powiatu były zaangażowane we wsparcie szpitala. To jest nasza potrzeba, nasz obowiązek ale też chcemy podnosić cały czas jakość funkcjonowania szpitala.”

Część inwestycji dotyczyła także siedziby Starostwa Powiatowego. W roku 2019 górny korytarz w został kompleksowo przebudowany i wyremontowany. Stworzone zostały kolejne etapy archiwów w piwnicach, zakupione szafy przesuwne, archiwalne jak również wyremontowano część piwnic. „W tym roku mam nadzieję, że nam się uda przynajmniej częściowo zakończyć ten etap. Jeżeli zrobimy porządek z salą konferencyjną a jesteśmy prawie w połowie drogi i dokończymy budowę naszego archiwum oraz remont piwnic to tak naprawdę w Starostwie zostanie tylko jedna rzecz – rekuperacja.” - dopowiedział Starosta.

W roku 2019 zrealizowano szereg inwestycji drogowych. Przebudowano drogi m.in. w:

- Gminie Janów, Sidra, Korycin (ul Trofimowską w Janowie, drogę 1323B, drogę 1330B)

- Gminie Krynki, Gminie Szudziałowo (drogę nr 1278 B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka – Górany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo

- Gminie Szudziałowo ( przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m Nowinka na działce nr 86/19 ,przebudowa drogi powiatowej nr 1274B – ulicy w Szudziałowie

- Gminie Dąbrowa Białostocka ( utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej

- Gmina Korycin ( przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim – inwestycja dwuletnia do 30.06.2020 r.)

- Gmina Nowy Dwór ( przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki – do drogi 1240B, przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B)

Wartość robót brutto za rok 2019 wyniosła 39 822 511,27 (inwestycje zrealizowane, w trakcie realizacji oraz wybrane roboty z bieżącego utrzymania)

– Powiat Sokólski 9 118 147,26

– Wkład finansowy gmin: 9 589 518,41

- Środki pozyskanie z budżetu państwa: 21 064 845,60

– Środki pozyskane z Lasów Państwowych: 50 000,00

- Środki pozyskane z bieżącego utrzymania brutto: 907 941,43.

,,Prawie 40 mln zł - to inwestycje drogowe. (…) Nie ma drugiego powiatu, który wykonuje rok w rok na taką skalę przy zaangażowaniu środków zewnętrznych tak duże odcinki drogowe. (…) Od roku 2014 wyasfaltowaliśmy prawie 200 km dróg” – podsumował inwestycje drogowe Starosta Sokólski Piotr Rećko.

opr. IC, Referat Promocji

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.