Plebiscyt „Sokoły 2018” - WYNIKI

Plebiscyt „Sokoły 2018” - WYNIKI

Plebiscyt SOKOŁY 2018 - WYNIKI

Drugi rok z rzędu zachęcaliśmy Państwa do wskazywania w swoim otoczeniu nieprzeciętnych osób, które zarażają pozytywną energią, które wyróżnia aktywność na polu dobroczynności, przedsiębiorczości, inspirowania młodzieży, animacji kultury czy też promowania naszej Małej Ojczyzny...

Od 22 lutego do 6 marca mogli Państwo głosować na swoich kandydatów w Plebiscycie „SOKOŁY 2018” w kategoriach: 1. OSOBOWOŚĆ, 2. DOBROCZYNNOŚĆ, 3. KULTURA, 4. FIRMA, 5. NAUCZYCIEL, 6. SPORT, za pomocą: kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółka (nr 143 i 144) oraz sondy internetowej na stronie: https://isokolka.eu.

Wyniki sondy i gazety INFO w kliku miejscach mocno się rozbiegają, niektórzy chyba wyjątkowo polubili nasz tygodnik, bo mieli potrzebę posiadania dużej ilości numerów ;)

Dziękujemy za uczestnictwo, nominowanie i głosowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom, gratulujemy też wszystkim Nominowanym, też jesteście Państwo wygranymi - lokalna społeczność zauważyła Wasz wkład w to, by nasza Mała Ojczyzna była miejscem przyjaznym nam wszystkim. Oto wyniki.

Plebiscyt „Sokoły 2018”

Osobowość


Tomasz Potapczyk – iSokolka.eu 291 + INFO  847 = 1138
Krystian Markowski - iSokolka.eu 481 + INFO 112 = 593
Wiesława Burnos - iSokolka.eu 308 + INFO 213 = 521

Krzysztof Hołownia - iSokolka.eu 201 + INFO 104 = 305
Grzegorz Jackiewicz – iSokolka.eu 142 + INFO 80 = 222
Artur Gajlewicz - iSokolka.eu 103 + INFO 39 = 142


Kultura


Stara Kamionka Synergiczne - iSokolka.eu 204 + INFO 388 = 592
Krzysztof Promiński - iSokolka.eu 182 + INFO 372 = 554
Danuta Radulska - iSokolka.eu 222 + INFO 186 = 408

Adam Matyszczyk - iSokolka.eu 198 + INFO 129 = 327
Marek Szyszko - iSokolka.eu 83 + INFO 127 = 210
Mateusz Połuszańczyk - iSokolka.eu 48 + INFO 82 = 130
Grażyna Baranowska - iSokolka.eu 52 + INFO 50 = 102


Dobroczynność


Krystyna Stefanowicz – iSokolka.eu 80 + INFO 744 = 824
Ewelina Bandzińska - iSokolka.eu 317 + INFO 245 = 562
Beata Tur - iSokolka.eu 69 + INFO 205 = 274

Złombol Żuliki - iSokolka.eu 203 + INFO 39 = 242
Elwira Zabłocka - iSokolka.eu 72 + INFO 111 = 183
Konrad Stackiewicz - iSokolka.eu 95 + INFO 51 = 146
Eliza Masłowska - iSokolka.eu 92 + INFO 8 = 100


Sport


Mateusz Łabieniec – iSokolka.eu 221 + INFO 532 = 753
Kamil Kirpsza - iSokolka.eu 99 + INFO 479 = 578
Aneta Gojko - iSokolka.eu 129 + INFO 324 = 453

Wojciech Krystoń – iSokolka.eu 254 + INFO 18 = 272
Konrad Piekarski – iSokolka.eu 141 + INFO 101 = 242
Dawid Kolenda - iSokolka.eu 34 + INFO 136 = 170
Wojciech Zajkowski - iSokolka.eu 100 + INFO 62 = 162
Natalia Godlewska - iSokolka.eu 66 + INFO 41 = 107
Krystian Czaplejewicz - iSokolka.eu 65 + INFO 29 = 94
Mariusz Stefanowicz - iSokolka.eu 33 + INFO 35 = 68
Tomasz Leszkowicz - iSokolka.eu 53 + INFO 9 = 62
Mieczysław Sołowiej - iSokolka.eu 38 + INFO 11 = 49


Firma


Zajazd u Mahmeda - iSokolka.eu 50 + INFO 710 = 760
Lody u Matczaka - iSokolka.eu 431 + INFO 215 = 646
Fabryka Reklam - iSokolka.eu 322 + INFO 176 = 498

Polski Dom Rodzinny Serce – iSokolka.eu 154 + INFO 92 = 246
Tatarska Jurta – iSokolka.eu 112 + INFO 70 = 182


Nauczyciel


Dariusz Nowak - iSokolka.eu 525 + INFO 505 = 1030
Stanisław Polewko - iSokolka.eu 303 + INFO 467 = 770
Lila Zajkowska - iSokolka.eu 60 + INFO 315 = 375

Marta Kawrygo-Leonowicz - iSokolka.eu 75 + INFO 92 = 167
Edyta Płocharczyk - iSokolka.eu 69 + INFO 5 = 74

 

 

Redakcja INFO Sokółka
 

Patronat Honorowy Starosta Sokólski Piotr Rećko

 

-------------------------------------------

Regulamin „Plebiscytu Sokoły 2018” pod patronatem Starosty Sokólskiego


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą: „Plebiscyt Sokoły 2018”, zwanego dalej „Plebiscytem”.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska - wydawca gazety INFO Sokółka; z siedzibą w Sokółce ul. Białostocka 28, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955, zwane dalej: „Organizatorem”.
3. Plebiscyt ma na celu uhonorowanie ponadprzeciętnych, wyjątkowych osobowości lub podmiotów z terenu Sokólszczyzny.
4. Plebiscyt prowadzony będzie w 6 kategoriach:
OSOBOWOŚĆ 2018
DOBROCZYNNOŚĆ
KULTURA
FIRMA
NAUCZYCIEL
SPORT.
5. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami mogą być osoby lub podmioty zgłoszone do udziału w Plebiscycie przez Czytelników INFO Sokółka i Użytkowników serwisu www.infosokolka.pl i portalu Facebook INFO Sokółka, pod warunkiem związku i działania Kandydata na rzecz Powiatu Sokólskiego. Kandydatami nie mogą być Laureaci I miejsc Plebiscytu Sokoły w roku 2017, chyba że osoby zgłoszone są w kategoriach, innych niż w ostatnim Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę oddanych głosów przez Czytelników INFO Sokółka i Użytkowników serwisu www.infosokolka.pl
7. Plebiscyt prowadzony będzie w 2 etapach:
I etap: nominacje – zgłoszenia kandydatów: w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 17 lutego 2019 r., w formie:
telefonicznej pod numerem telefonu 85 711 08 50,
za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@infosokolka.pl,
na profilu INFO Sokółka portalu społecznościowego Facebook
II etap: głosowanie: w terminie od 22 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r., w formie:
sondy internetowej na stronie: https://isokolka.eu
kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółka, nr 143 i 144, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce.
8. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania.
9. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzą:
przedstawiciel Organizatora
przedstawiciel Referatu Prawnego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sokółce
przedstawiciel patrona medialnego iSokolka.eu,
przedstawiciel laureatów Plebiscytu Sokoły 2017.
10. Laureatów Plebiscytu wyłoni komisja plebiscytowa, sumując głosy oddane przez czytelników INFO Sokółka oraz internautów iSokolka.eu.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 13 marca 2019 r. na stronie internetowej serwisu www.infosokolka.pl i na łamach INFO Sokółka oraz na stronie internetowej https://isokolka.eu.
12. Laureaci Plebiscytu otrzymają pamiątkową statuetkę (I miejsce) oraz dyplomy, które zostaną wręczone podczas Gali Sokoły 2018.
13. Starosta Sokólski może wyróżnić jednego ze zgłoszonych Kandydatów Nagrodą Starosty Sokólskiego.
14. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akceptacja  niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi do nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w INFO Sokółka i w Serwisie iSokolka.eu przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach INFO Sokółka i Serwisu iSokolka.eu.

15. Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu „Plebiscytu Sokoły 2018” pod patronatem Starosty Sokólskiego
”NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska - wydawca INFO Sokółka; z siedzibą w Sokółce, ul. Białostocka 28, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955. 2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu Sokoły 2018 (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią). 3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody. 4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki b) podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający): iSokolka.eu. 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych Twoje prawa to: a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania b) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód c) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody d) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: redakcja@infosokolka.pl. 7. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie. 9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) miejscowość c) kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział d) kontaktowy numer telefonu e) miejsce zatrudnienia f) wizerunek.


Patronat medialny: iSokolka.eu
Patronat honorowy: Starosta Sokólski Piotr Rećko

 

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.