Wstąp do Policji

Wstąp do Policji

NABÓR DO SŁUŻBY W POLICJI 2020 – CZEKAMY NA CIEBIE!

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 85 670 47 28. Pod tym numerem telefonu pracownicy Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących zasad prowadzonego naboru do służby w Policji!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce ul. Białostocka 69b, w godz. 7.30 – 15.30

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia, tel. 85 670 47 28, fax. 85 670 47 15

Informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby
w Policji na 2020 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów
w ramach procedury otwartej konkursowej:  

27 lutego

21 kwietnia

13 lipca

16 września

5 listopada

30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2020 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

http://www.sokolka.policja.gov.pl

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.