Uczniowie w ramach „Bonów na szkolenia” odbędą szkolenie interpersonalne

Uczniowie w ramach „Bonów na szkolenia” odbędą szkolenie interpersonalne

    Uczniowie z Zespołu Szkół w Sokółce (20) oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (42) podpisali w swoich placówkach umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2”.
    Powiat Sokólski, czyli lidera Projektu reprezentowali Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym Anna Marta Aniśkiewicz.
    Kurs, na który aplikowali uczestnicy projektu to: „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowane przez Polskie Centrum Ekonomiczne Sp. z o.o. z Białegostoku. W ramach 60 godzin uczniowie zapoznają się z najczęściej spotykanymi barierami w komunikacji, zdobędą podstawy zachowania asertywnej postawy, poznają mechanizmy, którym, ulegają w sytuacjach konfliktowych, co pozwoli stać się im podmiotem a nie przedmiotem dynamiki konfliktu. Szkolenie wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia, które ułatwią młodemu człowiekowi wejście na rynek pracy, jak również założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


fot. P. Białomyzy

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
    Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.