Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

Szkolenie interpersonalne w ramach „Bonów na szkolenia”

        Uczniowie sokólskiego ZS, ZSZ oraz ZS w Dąbrowie Białostockiej mieli możliwość skorzystania z zajęć pt. „Szkolenie interpersonalne, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, relacje i umiejętności miękkie” organizowanych w ramach Bonów na Szkolenia przez PCE Sp. z o.o. . Porozmawialiśmy z jedną z uczestniczek - Wiktorią Kondracką.

Wiktorio, czego nauczyliście się na szkoleniu?
    Zostaliśmy wprowadzeni w świat świadomej rozmowy. Nauczyliśmy się rozwiązywać konflikty jak i radzić sobie z problemami, które spotykamy na swojej drodze. Zapoznaliśmy się również z zasadami prawidłowego zarządzania wolnym czasem, który ciężko jest znaleźć.
    Jak wyglądało to szkolenie? Praktyka czy wbijana do głowy teoria?
    Zajęcia polegały na otwartej rozmowie z prowadzącą. Po zapoznaniu się z teorią mieliśmy okazję podejść do zadań praktycznych, dla sprawdzenia czy odpowiednio zapoznaliśmy się z danym materiałem.
    Mamy XXI wiek, jesteśmy w erze w której możemy się komunikować za pomocą komórek, Internetu. Czy szkolenie z komunikacji jest w ogóle potrzebne?
    Bardzo potrzebne, tym bardziej dla młodych ludzi. Niestety, współcześnie nie podejmujemy prób rozmowy, gdyż jest nam łatwiej do kogoś napisać niż się spotkać i m.in. szczerze porozmawiać. Poprzez poznanie zalet takiej rozmowy sądzę, że częściej po nią „sięgniemy”
    Czy młodzi ludzie mogą mieć problem z zarządzaniem sobą w czasie i czy szkolenie pozwoli się „ogarnąć”.
    Na pewno pomoże nam to wpoić sobie zasady i dobre nawyki w tak młodym wieku. Będzie to na pewno bardzo efektywne jeśli zaczniemy sobie planować swoje obowiązki
    Czego dowiedzieliście się o konfliktach?
    Konflikty są to niestety doświadczenia, z którymi spotykamy się bardzo często. Choć uważamy, iż bardzo dobrze sobie z nimi radzimy. Podczas zajęć wiele osób stwierdziło, że nie zawsze jednak postępują prawidłowo w stosunku do tej drugiej osoby, której dany konflikt dotyczy. Jak je dobrze prowadzić? Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa oraz umiejętność wysłuchania drugiej strony, a jeśli trzeba - pójście na kompromis aby żadna ze stron nie była pokrzywdzona.
    Czy taka wiedza podnosi Wasze kompetencje, może się przydać w przyszłości, np. w pracy zawodowej?
    To na pewno zaowocuje w przyszłości, jak wiadomo komunikujemy się całe życie. Było to bardzo miłe doświadczenie. Choć musieliśmy poświęcić swój wolny czas, to mogę stwierdzić, że pokłady wiedzy, jakie zostały nam przekazane na pewno nam się przydadzą.
    Czy polecilibyście znajomym takie szkolenie?
    Oczywiście, bez zastanowienia. Zachęcałabym aby każdy podjął chociaż próbę udziału w takim szkoleniu. Na pewno po pierwszych/drugich zajęciach zmieniłby zdanie, i tak jak w moim przypadku, byłby zawiedziony, że tak szybko zakończyliśmy tą przygodę i  przystąpiliśmy do egzaminu.


materiał. P. Białomyzy

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
    Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 roku.

 

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.