Projekt „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” już za nami!

Projekt „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” już za nami!

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce od 1.09.2020 do 30.09.2021 realizowany był projekt „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Został on dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 352939,96, w tym wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: 334089,96,00 zł.  Jego głównym celem  było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej SOSW w Sokółce.

W projekcie wzięła udział 36- osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 36 uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach działania zorganizowano 1544 godziny zajęć z uczniami. Były to 210 h zajęć z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz programowania-robotyki, 300 h indywidualnych zajęć rozwijających funkcje poznawcze poprzez Terapię Biofeedback, z których skorzystało łącznie 20 uczniów. Prowadzone były również zajęcia rozwijające umiejętności szkolne z wykorzystaniem narzędzi TIK: 150 h zajęć polonistycznych, 150 h zajęć matematycznych, 150 h zajęć przyrodniczych i 80 h zajęć językowych (dla uczniów z lekką niepełnosprawnością), 504 h zajęć rozwijających postawę kreatywną uczniów poprzez: zajęcia taneczne, zabawy badawcze w nurcie STEAM, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne oraz stymulację polisensoryczną.

 W ramach projektu zwiększone zostały kompetencje cyfrowe 16 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sokółce. Nauczyciele wzięli udział w 5 szkoleniach: „TIK w pracy nauczyciela”, „Robot Photon w pracy z uczniami”, „Wykorzystanie robotów na zajęciach z uczniami”, „Cyberzagrożenia i reagowanie na nie” oraz „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących”.

Dzięki udziałowi w projekcie placówka została doposażona na kwotę ponad 150 000 złotych w sprzęt TIK jak tablice interaktywne, laptopy, tablety, tablety z oprogramowaniem MÓWIK, roboty Photon, Ozobot Bit, BlueBot, mTiny, zestawy MakeyMakey, urządzenia Magic Dongle, klocki LEGO Wido 2.0 oraz liczne pomoce dydaktyczne i zestawy edukacyjne z zakresu poszczególnych zajęć rozwijających umiejętności szkolne. Stworzone zostało również mobilne stanowisko do prowadzenia terapii metodą EEG-Biofeedback poprzez zakup odpowiedniego laptopa, monitora i oprogramowania wraz z niezbędnym wyposażeniem. Ponadto została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania tego sprzętu poprzez wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz z infrastrukturą i urządzeniami aktywnymi   do pomieszczeń, w których takiego nie było, zwiększono zasięg połączeń internetowych oraz zakupiono oprogramowania biurowe, antywirusowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W trakcie realizacji działań prowadzona była akcja promocyjna projektu. Artykuły wraz z liczną galerią zdjęć pojawiały się na stronie internetowej naszej placówki, starostwa Powiatowego w Sokółce,  iSokolka.eu oraz w gazecie lokalnej INFO.

Zaplanowane wskaźniki projektowe zostały osiągnięte. Wszelkie działania  były prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Celem projektu było podniesienie poziomu funkcjonowania uczniów i ich przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na miarę możliwości rozwojowych. Zajęcia dodatkowe dały możliwość rozwijania postawy kreatywnej, innowacyjnego myślenia, inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów. Zajęcia pomogły im w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych, umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, twórczych rozwiązań postawionych problemów. Nieoceniona okazała się również wiedza i umiejętności nauczycieli zdobyte podczas interesujących szkoleń. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w praktyczne wskazówki do pracy z uczniami nauczyciele mają możliwość wykorzystywać je codziennie podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Bogate zaplecze placówki w sprzęt TiK i pomoce multimedialne pozwala zarówno uczniom jak i nauczycielom rozwijać zdobyte efekty projektu.

Za wsparcie finansowe oraz wszelką pomoc przy realizacji przedsięwzięcia pt.: „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” kierujemy podziękowania do Starostwa Powiatowego w Sokółce z p. Piotrem Rećko na czele, p. Anny Kozłowskiej, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, dyrektora SOSW w Sokółce p. Elżbiety Szomko, kierownika internatu p. Beaty Tur oraz wszystkich nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzenie działań projektowych.

Urszula Drewniak

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.