Projekt badawczy pn. „ Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Projekt badawczy pn. „ Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Sokólski jako jedyny samorząd w województwie podlaskim, realizował projekt badawczy pn. „ Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na postawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

            Założeniem Projektu było przeprowadzenie badań wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez współpracujące uczelnie, a także wypracowanie skoordynowanej sieci wsparcia międzysektorowego wspólnie działających instytucji i podmiotów. Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu mieszkańcy powiatu sokólskiego mogli skorzystać z pomocy specjalistów jak najbliżej miejsca zamieszkania.

            Na realizację zadania Powiat Sokólski otrzymał środki finansowe w kwocie 224 674,65 zł.

            Projekt był podzielony na trzy etapy. Od września do grudnia 2022 r. przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej dokonano identyfikacji zasobów pod kątem budowania partnerstwa lokalnego oraz zrealizowano badania skriningowe dzieci i uczniów. W trakcie I i II etapu Projektu łącznie przebadano 420 dzieci do 6 roku życia oraz 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sokólskiego. W 2023 r. zrealizowano III etap Projektu, w którym opracowano ekomapy rodzin, przeprowadzono wywiady oraz zaprojektowano ścieżki wsparcia dzieciom i uczniom tak, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości systemowe wielu placówek z różnych resortów.

            Serdecznie dziękujemy za współpracę Pani Annie Fidziukiewicz – Koordynatorowi Instytucji Koordynującej, Pani Iwonie Iwańczyk – Koordynatorowi ds. badań dzieci, Pani Małgorzacie Gryszel – Koordynatorowi ds. badań uczniów oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację Projektu!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.