Powiat Sokólski realizuje „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Sokólski realizuje „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Powiat Sokólski realizuje „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na postawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Od stycznia do czerwca 2023 r. Powiat Sokólski we współpracy z Zespołem Projektowym wytypował grupę 10 dzieci do realizacji III etapu Projektu. Wsparcie dzieci było procesem zaplanowanym na podstawie wyników przeprowadzonych badań przesiewowych.  Dzieci otrzymały pomoc w formie zajęć specjalistycznych, takich jak terapia logopedyczna, integracji sensorycznej, psychologiczna, pedagogiczna oraz polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata. Ponadto, przeprowadzono 2 badania specjalistyczne w celu diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju. Badania były prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów oraz psychiatrę dziecięcego. Wsparcie dla rodziny dziecka miało formę indywidualnych spotkań, konsultacji, instruktarzu i porad w zakresie pracy z dzieckiem oraz udziału rodzica w zajęciach otwartych. Udzielana pomoc polegała na kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem, takich jak wzmocnienie więzi emocjonalnej, utrwalenie właściwych reakcji na zachowania pożądane oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

Koordynatorem do spraw badań dzieci była Pani Iwona Iwańczuk – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, która koordynowała, monitorowała i weryfikowała jakość wsparcia udzielanego każdemu dziecku i jego rodzinie.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.