Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie na kolejne trzy duże inwestycje

Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie na kolejne trzy duże inwestycje

W wyniku trzeciego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie na wszystkie trzy wnioskowane inwestycje. Ogólna kwota wnioskowanych środków to aż 3 306 039,89 zł. Zostały one przyznane Powiatowi Sokólskiemu dzięki zaangażowaniu i staraniom Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Senatora Mariusza Gromko.
Pierwsza z inwestycji, to budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych ul. Polna 1 w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce ul. Mickiewicza 11. Powierzchnia użytkowa łącznika wynosić będzie około 200m².
Społeczność tych dwóch placówek szkolnych od długiego czasu zabiegała o budowę łącznika, który połączyłby salę gimnastyczną z pozostałymi budynkami szkół. Zrealizowanie tej inwestycji spowoduje znaczący wzrost standardu kształcenia oraz lepszą jakość życia społeczności szkolnej. Zapewni to również możliwość przejścia np. na zajęcia z W-F bez konieczności wychodzenia na dwór, ale także możliwość powstania nowych sal lekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych. Inwestycja pozwoli również na utworzenie większej ilości miejsc noclegowych w internacie szkolnym, na które jest ogromne zapotrzebowanie.
Budynek łącznika zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, zostanie zastosowane oświetlenie energooszczędne co zmniejszy zużycie energii elektrycznej, zastosowane będą zewnętrzne lampy hybrydowe z panelami fotowoltaicznymi.
Powiat Sokólski liczy 77 735 mieszkańców zamieszkujących dziesięć gmin wchodzących w skład powiatu. Inwestycja wywrze pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną oraz osoby z zewnątrz ( w tym osoby niepełnosprawne) korzystające ze stołówek szkolnych, siłowni , hali sportowej, sal gimnastycznych dydaktycznych umożliwiając im wygodną komunikację między budynkami szkół bez wychodzenia na dwór.
Kolejne zadanie, na które Powiat Sokólski otrzymał wnioskowane dofinansowanie, to budowa strzelnicy typu S.C. w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica, w ramach programu „Strzelnica w powiecie”. Na to zadanie Powiat Sokólski uzyskał również dofinansowywanie z MON. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom Powiatu Sokólskiego doskonalenie umiejętności strzeleckich w dyscyplinach sportowych, ale przede wszystkim doskonalenie zdolności proobronnych. Budowa strzelnicy sprawi, że młodzi ludzie, studenci, wszyscy, którzy są zrzeszeni w organizacjach proobronnych, a także rezerwiści, będą mieli możliwość trenowania i podnoszenia zdolności strzeleckich. Obiekt będzie służył wzmacnianiu, rozbudowie umiejętności żołnierzy i tych wszystkich, którzy mają zamiar wstąpić do Wojska Polskiego. Inwestycja zapewni pełne przeszkolenie osobom, które w sytuacji kryzysowej zadbają o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dzięki strzelnicy uczniowie klas mundurowych szkół prowadzonych przez Powiat Sokólski będą mogli ćwiczyć umiejętności obronne w komfortowych i profesjonalnych warunkach i będzie to sprzyjać jeszcze lepszym efektom szkoleniowym.
Dzięki powstaniu strzelnicy, można się spodziewać wzrostu liczby uczniów klas mundurowych korzystających z zajęć, którzy chcą podnosić swoje umiejętności proobronne. Możliwy jest też przyrost zajęć ćwiczeniowych klas mundurowych w ramach zajęć lekcyjnych spowodowany dostępnością obiektu strzelnicy. Dzięki tej inwestycji wzrośnie także ilości szkoleń strzeleckich dla grup mundurowych Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej czy Policji.
Powiat Sokólski wnioskował również do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce. Inwestycja zawiera:
• budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, wyposażeniem, oświetleniem, monitoringiem: 2x boisko do gry w koszykówkę, 2x boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w tenisa, boisko do gry w piłkę ręczną,
• budowę boiska lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem, oświetleniem i monitoringiem: 1 boisko lekkoatletyczne o charakterze wielofunkcyjnym o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnia okrężna, czterotorowa 200m, z bieżnią prostą, czterotorową o długości 60m, zeskok do skoku w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą, ogrodzenie boiska, instalacja sprzętu sportowego, instalacja odwadniająca boiska,
• budowę siłowni zewnętrznej ( prasa nożna, wioślarz, wyciskanie siedząc, ławka skośna),
• budowę strefy street workaut.
• Adaptację części budynku ZSZ w Sokółce na potrzeby szatni sportowych z sanitariatami i magazynu na sprzęt sportowy.
Wdrożenie przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie warunków sprzyjających edukacji sportowej całej społeczności szkolnej, ale także wszystkim organizacjom i klubom sportowym zrzeszonym przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na poprawę poziomu zajęć ruchowych. Inwestycja umożliwi dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wszystkim wychowankom Zespołu Szkół Zawodowych, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia w tym zakresie różnic pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Boisko wielofunkcyjne przysłuży się lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu oraz umożliwi współzawodnictwo sportowe. Celem projektu jest, aby boisko służyło w sposób bezpieczny uczniom i okolicznym mieszkańcom po zakończeniu zajęć lekcyjnych, także w weekendy i wakacje. Realizacja z pewnością uatrakcyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną mieszkańcom Sokółki, a także przyczyni się do spędzania przez nich większej ilości wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Dzięki powstaniu w/w inwestycji spodziewany jest wzrost liczby osób uprawiających dyscypliny sportowe takie jak: piłka nożna, tenis, koszykówka. Z powodu dostępności obiektu sportowego rozszerzy się zapewne zakres zajęć ruchowych, pozalekcyjnych. Zwiększyć może się również liczba nowych klubów sportowych, które zyskają miejsce do trenowania.
Wszystkie trzy inwestycje mają powstać do końca 2022 r.


Opracowała Patrycja A. Zalewska
Fot. Juliusz Stelmaszek

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.