Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 17 lutego 2020 r. podjęto uchwały w sprawach:

1) Powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz  konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

2) Powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego  zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” Nr projektu 1: WND – RPPD.03.02.01-20-0004/17, Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17.

3) Zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w powiecie sokólskim na rok 2020.

4) Nieodpłatnego przekazania samochodu Starostwu Powiatowemu w Sokółce.

Zarząd zatwierdził plan naboru do szkół na rok szkolny 2020/2021, a także aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Suchowoli na rok szkolny 2019/2020. Ponadto pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Sokółce o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów. Pozytywnie rozpatrzył też wniosek Dyrektora PPP w Sokółce o  wyrażenie zgody na rozszerzenie uprawnień poradni o wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Zarząd zatwierdził rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla:

1) Klubu Jeździeckiego BIK z siedzibą w Gieniuszach na realizację zadania publicznego pn. „Moją pasją konie – rekreacja i sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży na Ziemi Sokólskiej”,

2) Klubu Kolarskiego „Sokół” z siedzibą w Sokółce  na realizację zadania publicznego pn. „Kolarska przygoda z SKK SOKÓŁ”,

3)  UKS „Boxing Sokółka” na realizację zadania publicznego pn. „ Sport drogą do sukcesu”,

4)  UKS „Omega” w Sokółce  na realizację zadania publicznego pn. „Pływaj jak Mistrz”,

5)  Combat Sports Academy, z siedzibą w Dąbrowie Bł. na realizację zadania publicznego pn. „ Powiat Sokólski – przyjazny wojownikom 2019”.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski o zwolnienie z opłat za wynajem:

1) UKS „Boxing Sokółka” - hali sportowej i siłowni przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce,

2) UKS „Omega” w Sokółce - siłowni przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce,

3) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Sokółki - hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce.

Kolejne pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Sokólskiego wnioski to:

3) Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie o ufundowanie nagród uczestnikom XIX Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy pt. „Między milczeniem a krzykiem”,

4) Wniosek Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Zarząd Główny w Białymstoku o dofinansowanie organizacji białoruskiego festynu ludowego,

5)  Wniosek Niezależnego Dwutygodnika Lokalnego „Wieści Podlaskie” z Białegostoku o objęcie patronatem oraz o ufundowanie pucharu dla uczelni, która zaprezentuje  najciekawsze stoisko na prezentacjach edukacyjno – doradczych ph. „Uczelnie w Powiecie”,

7) Wniosek SOSW w Sokółce o dofinansowanie I Powiatowego Charytatywnego Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej.

Podczas posiedzenia Zarząd zawarł umowę z Tabla Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na wytworzenie i dostarczenie tablic rejestracyjnych. Zatwierdził również wybór najkorzystniejszych ofert na:

1) Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń siłowni w budynku ZS w Dąbrowie Białostockiej.

2) Dostawę mebli hotelowych, mebli restauracyjnych i szkolnych do pracowni dla zawodu technik hotelowy w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

3) Dostawę mebli gastronomicznych do pracowni dla zawodu technik żywienia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Ponadto Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

1) Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2034.

2) Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

3) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego, znajdującego się w budynku położonym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, na rzecz dotychczasowego najemcy.

4) Udzielenia pomocy finansowej Gminie Korycin w roku 2020.


 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.