Podpisano kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego

Podpisano kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego

    W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Wicestarosty Jerzego Białomyzego kolejne osoby podpisały umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia”.

    Kursy, na które aplikowali uczestnicy to: prawo jazdy kat. C, C+E oraz język angielski na poziomie A1.

    Chwilę na rozmowę znalazł Pan Radosław, który aplikował na kurs prawa jazdy.


    Czym się Pan kierował wybierając „Bony na szkolenia”?

    Chciałbym podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje a przede wszystkim  mieć jakąś alternatywę w razie utraty pracy.

    A skąd się Pan dowiedział o możliwości wzięcia udziału w tym projekcie?

    Informację znalazłem w Internecie, wiem też, że dużo osób skorzystało z tego typu wsparcia, więc postanowiłem sam spróbować.

    Możliwość otrzymania dofinansowania pomogła podjąć decyzję?

    Zdecydowanie, dofinansowanie jest bardzo duże, więc wkład własny to bardzo mały procent kwoty całego kursu.

    Polecałby Pan taką formę wsparcia samokształcenia?

    Poleciłbym wszystkim wzięcie udziału w tego typu kursach, można poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim zdobyć nowe umiejętności.

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
    Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 roku.

Opr. K. Galej

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.