PCPR w Sokółce realizuje projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

PCPR w Sokółce realizuje projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”

Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach realizowanego od 2018 roku projektu „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zrealizowało  działanie:  diagnoza psychologiczna,  dla 37 uczestników drugiej edycji Projektu, zakwalifikowanych spośród rodzin zastępczych i usamodzielniających się osób przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Sokólskiego, pozostających pod opieką PCPR w Sokółce.
    Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowywania dystansu społecznego, tam gdzie to jest możliwe, diagnozy uczestników zostały sporządzone na podstawie telefonicznych konsultacji wyłonionego w zapytaniu ofertowym psychologa z uczestnikami.
    Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników Projektu. PCPR wszczyna postępowania, w celu wyłonienia specjalistów do realizacji poradnictwa wspierającego rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się. Zapytania ofertowe zostaną zamieszczone w na stronie internetowej: Serwis Informacyjny Powiatu Sokólskiego.

Materiał PCPR w Sokółce

 

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.