OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 12 września 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, o wydaniu na rzecz Burmistrza Dąbrowy Białostockiej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka.

Inwestycja realizowana na nieruchomościach i ich częściach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Jednostka ewidencyjna: 201101_4 Dąbrowa Białostocka - działki nr ewidencyjny:

591/1, 621, 14/6 (z podziału 14/5) - w obrębie ewidencyjnym 0001 Dąbrowa Białostocka;
155/3, 4/3 (z podziału 4/2, działka o dotychczasowym numerze 4/2 przeznaczona do czasowego zajęcia), 6/17 - w obrębie ewidencyjnym 0002 Dąbrowa Białostocka;

Jednostka ewidencyjna: 201101_5 Dąbrowa Białostocka - działki nr ewidencyjny:

1/1 (z podziału 1), 4/10 (z podziału 4/3), 4/12 (z podziału 4/6), 4/14              (z podziału 4/8), 5/2 (z podziału 5/1), 6 – w obrębie ewidencyjnym 0011 Kirejewszczyzna;
238/2 (z podziału 238), 239/10 (z podziału 239/7), 247, 190/1                     – w obrębie ewidencyjnym 0018 Miedzianowo;
58 – w obrębie ewidencyjnym 0039 Wesołowo.

Niniejszej decyzji zgodnie z art. 17 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony postępowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Referat Architektury i Budownictwa – stanowisko pracy w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pokój nr 43, II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Zgodnie           z art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem od dnia publicznego ogłoszenia, tj ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

 

Tagi:PowiatSokólskiSokółkaGminaSokółkaObwieszczenieDabrowaBiałostocka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.