Nabór uzupełniający kandydatów na kurs prawa jazdy kat. B.

Nabór uzupełniający kandydatów na kurs prawa jazdy kat. B.

    Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” z dn. 18 września 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na kurs prawa jazdy kat. B. Liczba wolnych miejsc – 25 sztuk.

    Przewiduje się możliwość zmiany liczby wolnych miejsc na ww. kursie.
    W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia
    19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, zmienionej uchwałą Nr 459/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr 528/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr 546/2018 z dnia 25 października 2018 r., uchwałą Nr 113/2019 z dnia 8 maja 2019 r. oraz uchwałą Nr 193/2019 z dnia 18 września 2019 r.

    Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach dopuszczeni zostaną w pierwszej kolejności uczniowie, w przypadku których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu.

    Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:
- kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;
- deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;
- oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu.
- kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2018/2019 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
- ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej.

    Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół lub bezpośrednio w Biurze projektu  w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 64, II piętro.

    Termin składania dokumentów w naborze upływa w dniu 26 września 2019 r. o godz. 12.00.

M.Słyż

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 31.12.2019 r.

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.