Zarzuty wobec Radnego Jarosława Panasiuka zbadają organy ścigania

Zarzuty wobec Radnego Jarosława Panasiuka zbadają organy ścigania

Obrady Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Sokółce rozpoczęły się stwierdzeniem Radnej Heleny Czaplejewicz, iż „dzisiejsze posiedzenie komisji jest bezprawne”. Jako argument przedstawiła brak kompetencji komisji do zawierania w planie pracy kontroli PPUH Agromech SP. z o.o i Ochotniczych Straży Pożarnych.  Radny Marek Awdziej wyjaśnił, że kontrolowany był Urząd Miasta w Sokółce w zakresie wydatkowania środków z budżetu na pokrycie ekwiwalentu strażakom biorących udział w akcjach ratowniczych, a nie Ochotnicza Straż Pożarna argumentując w ten sposób zasadność prac komisji przeprowadzającej kontrolę.

„Czy zgodnie ze statutem gminy zostały dostarczone członkom komisji wszystkie dokumenty dotyczące dzisiejszego posiedzenia” – pytał radny Sławomir Sawicki. W odpowiedzi Przewodniczący Antoni Cydzik stwierdził, że na posiedzeniu komisji wszyscy zostaną zapoznani z materiałami i ustaleniami dotyczącymi przeprowadzonej kontroli jednocześnie dodał, że protokół został przekazany do Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej.

Przewodniczący podkomisji przeprowadzającej w/w kontrolę Radny Marian Rozmysłowicz odczytał treść sporządzonego protokołu. Wśród nieprawidłowości przedstawiono m.in. rozbieżności pomiedzy dokumentami potwierdzającymi składy osobowe druhów biorących udział w akcjach ratowniczych, a zestawieniem osób pobierających ekwiwalenty. Jedynym strażakiem wymienianym z imienia i nazwiska był Radny Jarosław Panasiuk. Zasugerowano podejrzenie, że dochodziło do fałszowania dokumentów, a Radny Panasiuk w oświadczeniach majątkowych nie wykazywał dochodu uzyskanego jako druh OSP w Starej Kamionce. Pani Burmistrz zarzucono, że mimo informacji w tym zakresie nie podejmowała żadnych działań co może stanowić zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych i podlega karze z art. 231 kodeksu karnego.  

Dyskusja dotycząca treści protokołu i ustaleń komisji zaangażowała wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, obecnych pracowników Urzędu Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej Daniela Supronika i Komendanta PSP w Sokółce Wacława Gresia. Próbowano ustalić rzetelność prowadzonych działań przez pracowników urzędu, strażaków OSP i PSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i odpowiedzialności Radnego Panasiuka i Pani Burmistrz. Po kilkudziesięciu minutach Radny Sławomir Sawicki zgłosił wnioski o przerwanie dyskusji i o przekazanie dokumentacji do prokuratury. Przewodniczący Antoni Cydzik poddał pod głosowanie jedynie drugi wniosek stwierdzając, że nie może nie dopuścić zebranych do głosu zamykając dyskusję na wniosek radnego. Komisja zdecydowała, że organy ścigania zostaną powiadomione o ustaleniach komisji przeprowadzającej kontrolę i cała zgromadzona dokumentacja będzie przekazana do analizy odpowiednim służbom. Na tą chwilę jednak ze względu na dobro postępowania członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymają żadnych dokumentów - wyjaśnił wiceprzewodniczący Marek Awdziej. Po głosowaniu kontynuowano dyskusję analizując m.in. przyczyny zwolnienia kierowcy OSP w Starej Kamionce stwierdzając, że doszło do tego ze względu na nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków lecz na wniosek samego zainteresowanego. Radna Dorota Babynko mimo kilkukrotnych próśb o podanie danych osobowych kierowcy nie poznała jego nazwiska. Pani mecenas Urszula Moniuszko poprosiła o ustalenie jakiego okresu dotyczyły nieprawidłowości i czy był to czas sprawowania urzędu przez Panią Burmistrz Ewę Kulikowską. Przewodniczący Antoni Cydzik potwierdził iż komisja kontrolowała dokumenty do 6 lat wstecz, a ewentualna odpowiedzialność obecnego Burmistrza ogranicza się do lat 2015 i 2016. „Nie myślcie Państwo że jestem negatywnie nastawiony do Pani Burmistrz” – podsumował Radny Cydzik.

„Państwo zabawiliście się w prokuratorów” – stwierdziła Radna Helena Czaplejewicz otrzymując głos w punkcie wolne wnioski posiedzenia komisji.

„Wiemy po czyjej stronie Pani stoi i jaki interes Pani ma” - ripostował Antoni Cydzik, zaś o  rzetelności prac komisji i działania zgodnie z prawem zapewnił wiceprzewodniczący Marek Awdziej.

Komisja Rewizyjna będzie zajmowała się sprawą do czasu podpisania protokołu przez Panią Burmistrz Ewę Kulikowską.

 

 

 

Zdjęcia


Tagi:SokółkaisokolkaburmistrzRada Miastasokolka.tvKomisja Rewizyjnaorgany ściganiakontrola

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.