„Radny, który łamie prawo, okrada podatników, musi tę Radę opuścić”.

„Radny, który łamie prawo, okrada podatników, musi tę Radę opuścić”.

5 września odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce. Obrady rozpoczęły się odczytaniem skargi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” z 25.08.2016 r. na działalność Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. W piśmie tym przedstawiciele LGD zarzucają pani Burmistrz, że działa na szkodę Stowarzyszenia. Piszą w skardze o Burmistrz Sokółki:

„(…) podejmuje nieustanne próby przejęcia zarządu, a tym samym władzy w naszej organizacji. Kulminacją tych działań było złożenie przed kwietniowym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia kilkudziesięciu deklaracji kandydatów na członków zwyczajnych stowarzyszenia. (…) były to osoby pracujące głównie w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce, a także związane z partią PSL.”

„Burmistrz Sokółki (…) podważa wiarygodność LGD Szlak Tatarski poprzez liczne, bezpodstawne zarzuty oraz wnioski zawarte w piśmie z 11 maja 2016 r. skierowanym do Marszałka Województwa Podlaskiego(…)”.

LGD przywołuje również doniesienie, które pani Burmistrz skierowała do prokuratury. Dotyczyło ono desygnowania przez Radę Miejską na członka zarządu Stowarzyszenia pana Daniela Suponika.

Odczytano opinię Komisji Rewizyjnej, która uznała skargę LGD za zasadną.

Podczas obrad głos zabrała Radna Dorota Babynko, która odniosła się do sytuacji prezesa LGD Piotra Bujwickiego:

„Na miejscu pana prezesa Bujwickiego powiedziałabym pani (…) fora ze dwora.(…) Ja tu jestem gospodarzem i ja tu ustalam warunki. Dlaczego pani Burmistrz coś ustala, coś kontroluje, ciągle pisze jakieś donosy. (…) Na moim gospodarstwie to ja jestem gospodarzem, a w tym przypadku pan prezes ma najwięcej do powiedzenia.”

Wypowiedział się również prezes Stowarzyszenia LGD „Szlak Tatarski” pan Piotr Bujwicki, który przedstawił zaistniałą sytuację:

„Słyszę tu głosy rozsądku, deklaracji. (…) Chciałbym podkreślić, że ta skarga jest głosem o rozwagę, o wspólną pracę dla dobra mieszkańców i podmiotów wszystkich gmin, oczywiście części powiatu sokólskiego. Słyszeliśmy tutaj z ust pani Burmistrz słowa i deklaracje. Niestety czyny mówią zupełnie co innego. Jeżeli chodzi o troskę, o nasze przepisy, to gdyby ta troska rzeczywiście była taka prawdziwa, to pani Burmistrz skierowałaby najpierw te pisma do nas. Jednak jedno pismo skierowała do prokuratury, zaś drugie do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski jednak nie znalazł podstaw ani zarzutów, które były zawarte w tym piśmie. My udowodniliśmy, że wszystko przebiega prawidłowo.”

Odbyło się głosowanie, Radni uznali skargę LGD za zasadną. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską aprobaty dla działalności Stowarzyszenia LGD „Szlak Tatarski”. Kolejnym punktem obrad była sprawa wygaszenia mandatu Radnego Sławomira Sawickiego.  Zarzucono mu naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Sokółka. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie przedstawił Antoni Cydzik. Stwierdził: „Radny, który łamie prawo, okrada podatników, musi tę Radę opuścić”.

Głos zabrał również Radny Marek Awdziej:

„Radny Sawicki wykonywał usługi na mieniu gminnym. Czy w Gminie Sokółka nie ma innych firm, które mogłyby dokonywać remontów? Czy sytuacja, w której Radny świadczy usługi we wszystkich przedszkolach, to przypadek?”

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Radny Tomasz Tolko, który zaproponował wystosowanie pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie dotyczącym sytuacji Radnego Sawickiego.

Ostatecznie Radni nie przegłosowali projektu uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Sawickiego.

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.