Progi zwalniające, zmiany w budżecie, odszkodowanie, podatki – tym głównie zajmowali się Radni Sokółki na wtorkowej sesji.

Progi zwalniające, zmiany w budżecie, odszkodowanie, podatki – tym głównie zajmowali się Radni Sokółki na wtorkowej sesji.

Nadzwyczajna Sesja Sokólskiej Rady Miejskiej zwołana na wniosek Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej poprzedzona została wystąpieniem mieszkanki Zielonego Osiedla. Za pozwoleniem Przewodniczącego RM Daniela Supronika przedstawiła problem brawurowej jazdy młodych kierowców drogą łączącą ulicę Kryńską z ulicą Jana Pawła II. Zapytała o losy pisma złożonego przez radną Kozłowską w sprawie montażu na wspomnianej trasie progów zwalniających.

- Chodzi tam o bezpieczeństwo wszystkich ludzi, starszych nawet dzieci. Mieści się przy tej ulicy szkoła podstawowa, ośrodek szkolno-wychowawczy, kościół, sklep. - argumentowała zaniepokojona kobieta.

- Poszukajmy rozwiązania zgodnego z przepisami aby komisja działająca przy Staroście Sokólskim, której przewodniczącym jest Pan Robert Rybiński mogła pozytywnie zaopiniować instalację progów. Wówczas Burmistrz Sokółki wykona – wyjaśniał zastępca burmistrz Antoni Stefanowicz.

- Będziemy monitorować tę sprawę aby została rozstrzygnięta jak najszybciej - zakończył rozmowy w tym temacie Przewodniczący Daniel Supronik.

Rozpoczęła się 41. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta.

Obrady zdominowała dyskusja nad zmianami w budżecie zaproponowanymi przez Panią Burmistrz.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym miały na celu zachowanie współczynników finansowych na odpowiednim poziomie, aby móc sprawnie ustalić budżet na rok 2017 i aby Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do niego zastrzeżeń. W uzasadnieniu do projektu znalazło się kilkadziesiąt zmian.

- Widzimy czyszczenie załącznika inwestycyjnego formą ucieczki od wykonania budżetu –podsumował uzasadnienie do zmian budżetowych Przewodniczący RM.

- Te zmiany należy widzieć w powiązaniu z projektem budżetu na rok 2017 – odniósł się do powyższych zarzutów Burmistrz Stefanowicz.

Pani skarbnik Elżbieta Ziętek wyjaśniła radnym, że nieprzyjęcie zaproponowanych zmian spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego aktualnie w kwocie około 8,8 mln zł o kolejne 650 tyś złotych.

Po godzinnej dyskusji uchwała z poprawkami wniesionymi przez radnych została powzięta.

W ramach analizowania załączników do uchwały budżetowej Przewodniczący RM zwrócił uwagę na koszty postępowania procesowego i prokuratorskiego w kwocie 17,5 tyś złotych i zapytał czy ta kwota ma związek z wypłatą odszkodowania dla byłego sekretarza Zbigniewa Tochwina. W odpowiedzi skarbnika uzyskał potwierdzenie swoich podejrzeń.

To tylko jest kwota postępowania. Z tego co mi wiadomo to odszkodowanie wynosi ponad 100 tyś zł. Skąd my to weźmiemy? Dlaczego gmina ma ponosić konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji? – kontynuował Przewodniczący Supronik informując że wyrok sądu w tej sprawie jest już prawomocny.

- To państwo przegłosowaliście wniosek aby zwolnić Zbigniewa Tochwina – stwierdziła Pani Burmistrz.

- Pani Burmistrz zwolniła niezgodnie z prawem sekretarza, naruszając obowiązujące przepisy – stwierdził radny Marek Awdziej.

- Zbyszek Tochwin był dobrym sekretarzem. Nie obarczam do końca winą Pani Burmistrz za jego zwolnienie. Ona to zapowiadała. Zgoda, uważam, że popełniła błąd ale jednocześnie pragnę przypomnieć jak wtedy zachowała się grupa radnych. Chciała wprowadzić uchwałę intencyjną, w której była zawarta prośba o zwolnienie ówczesnego sekretarza, a teraz następuje odbijanie piłeczki. Osoby, które maczały palce w tym temacie nie powinny zabierać głosu  - wygłosił swoje stanowisko Wiceprzewodniczący RM Piotr Borowski.

- To myśmy nie mamy z tą sprawą nic wspólnego. To nas po prostu Pani Burmistrz wykiwała – grzmiał radny Antoni Cydzik.

Burmistrz Kulikowska natychmiast odpowiedziała radnemu Cydzikowi. - Pan był jednym z głównych doradców, więcej już pana nie posłucham.

 

W porządku obrad znalazł się również projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Z analizy poszczególnych stawek wynika, że niektóre opłaty uległy zmniejszeniu dzięki Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Radni musieli dostosować podatki lokalne do przepisów wprowadzonych powyższym obwieszczeniem.

Radni zajmowali się ponadto projektami uchwał w sprawie:

- opłaty prolongacyjnej,

- zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

- zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.

- Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Zdjęcia


Tagi:SokółkasesjaRada Miastapodatki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.