II Sesja Rady Miejskiej w Sokółce

II Sesja Rady Miejskiej w Sokółce

14 grudnia w kawiarni ‘’Lira’’ odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Sokółce. Obrady rozpoczęły się sprawozdaniem Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

W porządku obrad znalazło się:

-projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.

-projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.

-projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji

-projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji

- projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce

-projekt uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, ochrony środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sokółce.

- projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury , Opieki Zdrowotnej i sportu Rady Miejskiej w Sokółce

-projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Sokółce

-projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce

-projekt uchwały w sprawie powołania komisji Skarg, wniosków i petycji

- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Sokółka  na 2018r.

- projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028

-projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

- projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sokółki

-projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości  warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do 31 grudnia 2018  roku własność Gminy Sokółka.

-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

-projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Sokółki realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/ cz.2- GEPARD II. DOTACJA  w ramach programu priorytetowego GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów  uchwał Rady Miejskiej w Sokółce w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 


 

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.